Sigorta Genel Şartlar

31 Temmuz 2017

Güvence Hesabı Neleri Öder?

GÜVENCE HESABI NELERİ ÖDER? Bu Güvence Nedir? Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara […]
31 Temmuz 2017

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı Nedir? Sosyal Güvenlik Kurumutarafından kısmen karşılanan tedavi masraflarının artan kısmı sağlık sigortası genel […]
31 Temmuz 2017

Montaj Sigortaları Genel Şartları

Montaj Sigortaları Genel Şartları (Bütün Muhataralar) Yürürlük Tarihi:  Tarihi bulunamadı.    Sigorta Teminatının Kapsamı    […]
31 Temmuz 2017

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 6 Nisan 1959 Sigortanın Mevzuu […]
31 Temmuz 2017

Yangın Sigortası Genel Şartları

Yangın Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993  A- Sigortanın Kapsamı  A.l- Sigortanın Kapsamı […]
31 Temmuz 2017

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı    A.l. Sigortanın Konusu    Bu […]
31 Temmuz 2017

Trafik Sigortası Genel Şartları

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların […]
31 Temmuz 2017

İnşaat Sigortası Genel Şartları

İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler) Yürürlük Tarihi 01.02.2009 A – SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın […]
31 Temmuz 2017

Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi […]
31 Temmuz 2017

Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları

Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 25 Şubat 1967  Teminatının Kapsamı Madde 1- Sigortacı, […]
31 Temmuz 2017

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde […]
31 Temmuz 2017

Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları

Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1953 Madde 1- Sigortalı malların fırtınadan, geminin […]
31 Temmuz 2017

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 1 Mart 2006  Sigortanın Kapsamı Madde1-Seyahat sağlık sigortası […]
31 Temmuz 2017

Hayat Sigortaları Genel Şartları

Hayat Sigortaları Genel Şartları SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta […]
31 Temmuz 2017

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004  […]
31 Temmuz 2017

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 16 Mayıs 2011  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından: […]
31 Temmuz 2017

Tekne Sigortası Genel Şartları

Tekne Sigortası Genel Şartları (Gemi veya Diğer Deniz ve Göl Araçları İçin) Yürürlük Tarihi: 1 […]
31 Temmuz 2017

Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları

Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, işsiz […]
31 Temmuz 2017

Kredi Sigortası Genel Şartları

Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 01.02.2009    A- SİGORTANIN KAPSAMI    A.1- Sigortanın […]
31 Temmuz 2017

Tek Risk Sigortası Genel Şartları

Tek Risk Sigortası Genel Şartları TEK RİSK SİGORTASI   GENEL ŞARTLARI (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)  SİGORTANIN KAPSAMI […]
31 Temmuz 2017

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1-Sigortacı, işbu […]
31 Temmuz 2017

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01 Ekim 1984 Sigortanın Teminatının […]